همیشه برای شروع کاری یا تغییر و تحولی دنبال هم زمانی آن با یک نو شدن در زمان می گردیم. مثلا میگیم:
از اول صبح شروع می کنم.
باشه دیگه اول هفته
از اول ماه بعد دیگه این کار رو نمیکنم.
تو سال جدید می خوام یه آدم جدید بشم.

الان یه فرصت جدید پیش اومده که تا مدت ها دیگه تکرار نمیشه و این فرصت فقط و فقط واسه ماهاست که الان هستیم و نسل بعد از ما اون رو تجربه نمی کنه اجتمالا

و اون فرصت اینه که بگی از اول قرن میخوام متحول بشم