سلام


من کلا با سیما رابطه خوبی ندارم.....یعنی اصلا رغبتی به دیدنش ندارم ولی امروز از سر بیکاری گفتم چرخی تو شبکه های مختلفش بزنم...اولین چیزی که برام جالب بود پخش مجدد خانه سبز بود و از قضا قسمتی رو دیدم که برای حلول سال 76 بود!! یعنی چهار بعلاوه چهار بعلاوه ده 18 سال پیش (بگذریم که سال هفتاد و شش چی شد) ... تو اون قسمت کل خانه سبز رفتن بیرون همه چادری با روی گرفته و الان.......

دومین برنامه که جذبش شدم مستند علم بود که از شبکه مستند پخش می شد و یه سوال برام پیش اومد: یونان و مصر باستان در تارخ خود شاهد اقدامات علمی فراوانی هستند حالا در تمدن چند هزار ساله ایران (مخصوصا همزمان با یونان و اینا ) چقدر رد پای علم مشاهده میشه؟؟؟؟