فیلم یتیم خانه ایران رو در اکران معمولیش ندیدم یعنی اصلا رغبتی برای دیدنش نداشتم تا دیشب که بعد از یک هفته از پایان اکران به صورت ویژه اکران شد.

دیدم. و پسندیدم و حسرت خوردم که چرا زود تر ندیدم.

بروید و ببینید و حسرت نخورید.