ترکیه چند روزیه که به منطقه کردنشین سوریه حمله کرده. فارغ از همه جبهه گیری های داخلی و بین المللی امروز یه اتفاق جالب تو اینستاگرام برام افتاد.

قضیه از این قراره که من دو تا دوست فعال اینستاگرامی از دوران دانشجویی دارم. هر دو به اندازه خودشون صاحب تفکرن و بازگو کننده صرف خوراک های فکری نیستند. یکی از این دوستان کرد و دیگری ترک می باشد. و خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. یکی در حمایت از ترکیه که هدف از حمله مقابله با گروهک های تروریستیه. و از اون ور هم وجود یه جامعه خودمختار دموکراتیک کرد برای مستبدان منطقه یه تهدید حساب می کنه. ولی چیزی که تو هر دو مورد مشترکه اینه که هر دو فقط مطالبی (راست یا دروغ) که به نفعشون هست رو میگن و این یعنی بازی کثیف سیاست. یعنی مصادره به مطلوب.

هر موقع دیدید که یه واقعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و .... رو به صورت کامل برای کسی بیان نمی کنید. یا فقط اون قسمت هایی رو پر و بال می دید که باب میل خودتونه بهتون تبریک می دم. شما یه مصادره به مطلوب کننده اید.


* نیم فاصله تو بیان چطوریه؟؟؟؟