هم چی آرومه هاشمی اومده ..... قرار بود تو این وبلاگم حرف سیاسی نزنم اما اینو بگم بازم انتخابات بر اساس جو شد و عقل رفت کنار


امروز بعد از چند وقت سرم یکم خلوت شد البته درسا سر جاشون هستن ولی کاری جانبی که فقط اسمشون جانبیه کم تر شدن تازه امروز وقت کردم  توضیحات درخت هافمن رو بذارم تو وبلاگ کلاس امیدوارم قابل قبول باشه 

با چند تا از بچه های انجمن قرار شد که برای مسابقات روبوکاپ تو بخش شبیه سازی یه کارای بکنیم اما من خودم ترجیح میدم که با بچه های کلاس باشه شاید تابستونی مطرحش کردم تا چقدر استقبال بشه