مصطفی فتاحی اردکانی

متولد آذر ماه سال یک هزار و سیصد و هفتاد


دانشجوی مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار

دیپلمه علوم ریاضی وفنی از دبیرستان شهید حسین انصاری اردکان


برنامه نویس به زبان های ++C  وJAVA

دبیر انجمن علمی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی همدان

مدرس برنامه نویسی در دانشگاه صنعتی همدان

مدرس برنامه نویسی در موسسه رهپویان دانش

بازاریاب و مشاور تبلیغاتی در کانون تبلیغاتی کوشک

طراح فتوشاب کار در کانون تبلیغاتی مسافر

عضو هیئت رئیسه و مدیر عامل خانه دانشجو اردکان

رتبه دوم جشنواره شیخ بهایی 94 (استان همدان)