1- سربازان در میدان جنگ چشمشان به فرماندهان است فرماندهان افسران حواستان باشد من سرباز کار های شما را میبینم دل سردم نکنید


2- بی خوابی های شبانه هم گاهی وقتا خوب چیزیه آدم به چه چیزایی که فکر نمی کنه مثل بزرگ شدن یا مرگ


3- یکی از پروژه هام تموم شد یه پروژه جدید گرفتم دهنم سرویسه4-


5- چهار رو نخواستم بگم


6- اینم رو تو یه پست جداگانه شب میذارم 


7- خوش باشید