تا یه یا حسین (ع) به دیوار زدند
اینجا پر شده از فرشته

 اللهم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین (ع) و فی الآخرت شفاعت الحسین (ع)