ظهر عاشورا یا علیه حسینی یا له حسین، حد وسط ندارد. این را هم میدانی که همیشه عاشوراست و همه جا کربلا. اگر میخواهی بروی بر بلندی بنشینی و اعلام بی طرفی کنی امام معصوم لعنت می کند. برای یار حسین (ع) بودن فقط کافیست علیه حسین نباشی.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+د.ن: شاید ادامه داشته باشد