هر شغل بنا به شرایط خودش یک اسمی دارد مثل کارگر که از اسمش میشود فهمید که فردی است کاری انجام می دهد یا مثلا آرایشگر کسی است که آرایش می کند و یا کارمند کسی است که کاری دارد!!!!!! و اَشغالی از این دست 

تمامی شغل های ذکر شده و یا گذر کننده از ذهن جنابعالی یک ویژگی دارند که فرد مشغول به شغل در طول روز یک زمان مشخصی دارای آن ویژگی است مثلا کارگر هفت تا ده ساعت کار می کند و ...

حال برسیم به خودمان 

اگر قرار باشد فرمی را پر کنیم هیچ گاه خود را بی کار معرفی نمی کنیم و می نویسیم : دانشجو

حالا فکر کنید در روز ما به چه اندازه دارای ویژگی دانش جویی هستیم؟؟؟؟


ب.ن.ه:

1- یادم رفت که اومدم چی بنویسم

2- نحوه نگارش( چون اکثرا همون طور که می گم می نویسم ) شبیه شخص خاصی هست؟

3- این مطلب فوق الذکر منبعش از بیانات برادر یکی از دوستان است که چند مدتی در خانه دانشجویی مان پذیرایش بودیم

4- و من الله توفیق