امروز تو دانشگاه کرسی آزاد اندیشی در مورد روند مذاکرات هسته ای بود

نکته جالب در مورد شرکت کنندگان در کرسی این بود که دوستان عزیز همه چیز رو مورد نقد و بررسی!!! قرار دادند الا روند مذاکرات

مبحث بحث چقدر بحث دارد

چقدر خوبه تو بحثامون از موضوع اصلی منحرف نشیم.