یکی از خصوصیات بارزم پرش از این شاخه به آن شاخه است و همین باعث شده است که در یک زمان مشغول چند کار باشم و این سبب می شود که به هیچ کدام نرسم

البته وقتی پیشنهاداتی که به بقیه می دهم را خودم هم عملی می کنم اوضاع خوب است ولی وای به روزی که بگندد نمکبی ربط نوشت: چه مساله پر بحثی است دوستی (به قول دوستان) اجتماعیب.ن:

1- اما فکر کنم مشکل اصلی اینه که فکر میکنم که اگه بپرم چه ها که نمیشه کرد ولی آخرش نمی پرم ....اگه پرشه بشه خوب میشه

2- کلا تو قرعه کشی بد شانسم

3- مخاطب خاص عزیز توجه فرمایید این وبلاگ دارای پسوند blog.ir می باشد پس می توانید نتیجه بگیرید که وردپرس نیست جولا نیست جکس نیست و خیلی چیزهای دیگر نیستو من الله توفیقب.ب.ن: فاز اینا که صفحه اولشون یه پست داره چیه؟

برم وگرنه تا صبح هی بعد نوشت میذارم