در دوران دانش آموزی از هم کلاسی هام میشنیدم که به خاطر درس نخوندن کتک خوردن یا اینکه به شدت دعوا شدن.

ولی من هیچ وقت این دو مورد بالا برایم اتفاق نیفتاد. نه اینکه درس میخوندم نه ( در حدی درس نمیخوندم که یادم نمی آد به غیر از امتحان نهایی دیپلم واسه امتحان دیگه ای درس خونده باشم- الان پشیمونم که چرا نخوندم)

ولی هر وقت از انتظار خانواده پایین تر میومدم یا اینکه الواتیم ( خواب و بازی با کامپیوتر) از حد میگذشت واکنش خانواده نصحیت پدرانه و خواهش های مادرانه بود که در مقابل هر دو حاضر بودم که با کمربند سیاه و کبود بشم ولی مقابل نصحیت و خواهش قرار نگیرم ( آخه حرف حق تلخه تازه جواب هم نداره)


امروز پس سالها دوباره نصحیت شدم........


خدیا بر پدر و ماردم رحمت ببار کما اینکه در کودکی مرا تربیت کردند