کلا بد شانس تر از من موجود نیست.
یک بار نشده تو یه قرعه کشی که توش منفعت داره برنده بشم. در عوض الان یه هفته است سر کار قرعه میندازیم کی بره چاشت بگیره هر روز اسم من در میاد.
بدشانس تر من مگه داریم؟ نداریم آقا
ای تف به این شانس و هر چی که هست.

#غضب نامه