یه شعاری هست که معمولا برای اردو جهادی استفاده میشه ولی کلا مناسب حال تمام گروه هایی است که عده ای دور هم جمع شدن و بدون هیچ منفعت مالی و شاید اعتباری دارن یه سری فعالیت انجام میدن و اون شعار این است که:

من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد


من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه بر خواهند خواست


اکثر گروه ها یا بهتر بگم تمامی آنها به مصرع اول معتقد هستند اما در بیشتر موارد مصرع دوم به شکل زیر تغییر پیدا می کند:


تو اگر برخیزی او اگر برخیزد من چرا برخیزم؟؟؟؟؟


........................................................

یه پست اون پایین ها هست به اسم " اندر احوالات بحث" برید تو قسمت نظرات به نظر هست که لینک داره لینکاش خوبن

.....................

هیچی دیگه

ومن الله توفیق