1- ابراز شرمندگی ولی شروع کردم دوباره نوشتنش رو

2-گفت یعنی میشه ما جز 313 نفر باشیم گفتش جز 20 میلیون نفر نبودیم

3- سخت ترین قسمت دنبال کار گشتن اونه که اگه موفق بشی باید بری سر کار و سخت ترین برام اتفاق افتاده

4-رفیق چیزیه که اگه باشه همه چیز هست.

5- تحمل غم دیدن بقیه رو ندارم- خدا مسافران کربلا رو بیامرزه

6-معتاد ها حداقل یه نفر دیگه هم معتاد می کنند. دوستان کتابخون من تا حالا چند نفر رو کتابخون کردی....

7- وقت شناس باشی. شاید کسی که باهاش قرار داریم از خیلی از کاراش زده تا بیاد ما رو ببینه

8- یا امام رضا (ع)

9- دعام کنید هم اونایی که رفتید و اونایی که میخواید برید هم بقیه که کارام بی افته رو روال

10 - موفق و پیروز باشید


11( بعدا نوشت)- چرا بقیه روزا از 5 شروع میشه جمعه ها از 11؟