نمی خوام متفاوت باشم اینکه ساده هستم خودش کلی تفاوت است...
اعصابم خورد بود اومد یه چرخی تو وب زدم کلی حالم بهتر شد ممنون از تمامی دوستان که اینقدر خوب مینویسن