1- سلام

2- حالمان خوب است

3- منچستر چرا اینجوری بازی میکنه

4- دانشگاه خوب است مخصوصا با وجود ورودی ها

5- ایشاالله پس از حضور بیش از یک هفته ای در دانشگاه هفته بعد کلاس ها تشکیل خواهیم داد!!!!

6-این کتاب رو بخونید حتما، بعد نقدش میکنم

7-من یک دانشجویی هستم که سعی دارم مسلمان باشم و مسلمانیم از پیامبر بیشتر نشود!!!

8-دعام کنید موفق بشم

9-باید درس خوند

10-و من الله توفیق