دیشب مراسم مسجد زود تموم شد و من تقریبا یک ساعت به اذان صبح مانده رسیدم خونه، مامانم داشت مراسم احیا حرم مطهر رضوی رو می دید وقتی مراسم تموم شد من کنترل برداشتم و بین شبکه های رسانه ملی(!) چرخی زدم  چیزی که خیلی تو ذوق میزد این بود که به جز شبکه های اصلی و قرآن بقیه شبکه ها خیلی خوشکل به برنامه های قبلی خود مشغول بودند و خوشکل تر از همه شبکه بازار بود بود که داشت یه سری اجناس لوکس و تشریفاتی رو باهم مقایسه می کرد


******************************

و در مهدیه تهران حجت الاسلام پناهیان سخنرانی داشتند و مطالب خیلی خیلی زیبایی بیان داشتند اما هر وقت دوربین جمعیت رو نشون میداد ملت به هر کاری مشغول بودند به جز گوش دادن به سخنرانی !!!!!