یه نکته از سخنرانی مراسم وداع با شهید گمنام:

تلفات جنگ نرم دیگه شهید حساب نمیشن...