باطری گوشیم چنان باد کرده که میشه به جای بالشت گذاشتش زیر سر.

این روزا همه دارن پیاده میرن کربلا اونوقت من باید برای دادن امتحان برم همدان. مشکلی با اینکه استاد بین التعطیلی امتحان گذاشته ندارم ولی دانشجو گرامی شما چرا قبول کردید، مگه میشه مگه داریم

سه تا کتاب میگم بخونید بعدا میخوام راجب شون پست بذارم 1- روی ماه خداوند را ببوس 2- مدیر مدرسه 3- شما که غریبه نیستید