پیش تر ها گفته بودم که "نقد می کنم پس هستم و طلب نیستی داشتم" (اونایی که شک دارند برن اون پایین مایین ها پیداش کنن).


ضرب المثلی هست که میگه " اگر بهتر می زنی بستان بزن"


کم پیش نیومده که در مورد چیزی خورده علمی داشتم ( یا به گمانم داشتم ) و در همین رابطه کسی را به باد انتقاد گرفتم، اما اگر کمی اطلاعات جامع تری پیدا می کردم هیچ وقت اینگونه نقد نمی کردم.


همین پارسال بود که برد خبری دانشگاه، روابط عمومی را سیبل کرده بود که در پیام تسلیت روی سایت غلط املایی دارید و مثل اکثر نقدان نقد مطرح مایه ای از استهزا هم داشت. یکی از بچه ها از من در مورد خبر نظر خواست و من حق را به بچه های برد خبری دادم چند روز بعد که با مسئول روابط عمومی صحبت کردم متوجه شدم این غلط املایی مذکور فقط یک نصف روز در یکی از بخش های داخلی سایت بوده و این نقد ها بی ربط به این نبوده که چند روز قبل روابط عمومی طبق قانون با بچه های برد همکاری نکرده...

بگذریم


قبل از نقد خودمون رو جای منقود بذاریم و منصفانه نقد کنیم