کتاب هایم مورد حمله موریانه قرار گرفته بود مجبور شدم کلش رو بریزم کف اتاق و سم پاشی و باز گرداندن کتاب ها به سر جایشان.

اسپسام گردنی گرفتم و الان دومین روزیست که تبدیل به ادم آهنی شده ام

و از سر شب سکسکه گرفتم و سه چهار ساعتی است که واچ داگ بدنم مرتب اینتراپت می دهد.

خدایا همه علی الخصوص بنده را بفرما