دیروز رفتم پیش آرشام از در مورد سملوشن (شبیه سازی) پرسیدم یکم راهنمایی کرد تو قدم اول باید از ویندوز خداحافظی کنم برم سراغ لینوکس امروز پیگیر تغییر سیستم عامل بودم تا ببینم چی پیش میاد


دیروز رسما ثبت نام کلاسم شروع شد و استفبال خوبی هم شد