امروز میانترم ساختمان داده داشتم خیلی خوب بود خودم که راضیم امیدوارم که از نمره ای اعلام هم میشه راضی باشم
دیشب رفته بودم خوابگاه بچه ها فینال جام حذفی ببینم واقعا اعصابم خورد شد یحیی سه تا تعویض اشتباه کرد الکی الکی قهرمان نشدیم بعدش هم شوک خداحافظی علی کریمی امیدوارم برگرده اما میدونم تا رویانیان تو پرسپولیسه بر نمی گرده 

امروز یه میتینگ سیاسی هم تو دانشگاه بود که بد نبود مثل همه جو سازی سیاسی