جاتون خالی دیروز نه پریروز میانترم الکترونیک داشتم البته قرار بود پنجشنبه بگیره که طبق معمول دخترا با گفتن به "اسسسسسسستاد" تارخ امتحان عوض شد قبل از پنجشنبه یه کمی خونده بودم بعد که تارخ هم عوض شد بازم هم خوندم ولی احساس خوشایندی نداشتم .... بگذریم رفتم سر جلسه امتحان 3 تا سوال بود مبحث سوال سوم رو که نخونده بودم!!!!! سوال یک و دو رو راه حل رو بلد بودم ولی وقتی شروع کردم به نوشتن به جواب نمیرسیدم .......... یعنی کشته مرده این نوع درس خوندنم ....تازه بعد امتحان گفتم از امشب میخونم .... تا الان لای کتابم باز نکردم ..... ای خاک بر سرم