تو این چند وقت چند تا اتفاق خوب حالمون رو خوب کرد.

۱- رفتیم مشهد. نه مشهد معمولی٬ مشهدی که هدیه رهبر بود. به مناسبت ازدواج دانشجویی. اتفاق های باحال زیادی هم داشت. از رفت و برگشت با اتوبوس با 21 زوج دانشجو دیگه تا مهمون سفره امام رضا شدن ( هر چند غذا مرغ بود)


۲- سفر تهران


۳- مهم تر از همه اینکه پریشب دایی شدم. ای قربون گل دایی بشم من.


با این اتفاقات خوب. گور بابای همه بد حالی ها. گور بابای همه مشغله های فکری الکی. گور بابای ........