قبل ها پشت کار بهتری داشتم اما اکنون اینگونه نیست

نمی دونم شاید به خاطر اینکه ذهن مشغولی هام زیاد شده فکر ازاد ندارم نمیتونم رو یه کار تمرکز کنم شرایط محیطی هم که عالی از آب و هوا گرفته تا افراد دور و برم کوتاهی از دستشون برمی آد کوتاهی نمکنن.

توعدم انجام کاری هم قبل ها شرایط بهتری داشتم ولی الان تو یک هفته سه بار عهد خودمو برای انجام ندادن کاری شکستم.
خیلی بی کسم رفیق فابی که سنگ صبورم باشه نیست................