پنجشنبه گذشته خانه دانشجو اردکان مراسمی در گرامی داشت روز دانشجو گرفته بود مهمان ویژه مراسم دکتر روانشناسی بود که در مورد هیپنوتیزم صحبت می کرد......... بگذریم...... بعد اون دیدم اصلا تمرکز ندارم حتی الان نمی تونم چهره عزیزترین کسانم رو تصور کنم...


اللهم اشفع کل مریض