سرم شلوغه

کار زیادی ریخته رو سرم اما خدا شکر

یه پروژه از دانشگاه گرفته ایم هزینه متوسطش 800 هزار تومانه امیدواریم که به نتیجه برسه چون هم میتونیم به عنوان پروژه پایانی ارائه بدیم هم ازش مقاله بیرون میاد هم بعد میتونیم با قیمت خیلی خوبی بفروشیم

مچم هنوز درد میکنه اما امشب دوباره میرم والیبال، این دکترا هم کاری جز منع کردن آدم از چیزهای دوست داشتنی ندارن.

خیلی جالبه بعضی وقت ها خودمون رو بالاتر از جمع میدونیم اما وقتی بهش فکر می کنید خدا نکنه به این نتیجه برسید که در مقابلشون هیچی نیستی ولی با حالیش تو اینه موردش مشاهده شده کوتاه نمیاد که یکی مثل بقیه است خدا از گم راهی نجاتم بده

یه پیشنهاد اگه میخواید چیزی رو خوب یاد بگیرید تدریسش کنید.