تحصیل تذهیب ورزش


عزیز دلم بگو ببینم تا کی میخوای تو دانشگاه بمونی ؟؟ معدلت چنده؟؟؟ کجاست وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد ؟؟؟؟


شاید ادامه داشته باشد...