میگن با اینا نگرد نابابن جانم شما واسه ما رفیق باب پیدا کن نامردم اگه دور نابابا خط نکشم

آخه اونایی که میگی شاید باب باشن اما جون قربونشون کنی واسه آدم رفیق نمیشن

ژس اول رفیق پیدا کن بعد میبینیم باب هست یا نه