اینترنت خونمون تموم شد مجبورم با سیستم های ذغالی دانشگاه بیام نت حال آپ کردن واسه آدم نمیمونه