یکی هم نداریم شب تا صبح ، صبح تا شب باهاش اس ام اس بازی کنیم قهر کنه ناز بکشیم ، براش لواشک و پاستیل بخریم پولام تو جیبم کپک زده بعد ولش کنیم بره خودکشی کنه دنیا از دستش راحت بشه...