دیشب شب جالبی برای دانشچویان دانشگاه بود چرا؟؟؟؟ به خاطر اینکه بازار عروسی داغ داغ بود از بین تمامی عروسی های انجام گرفته از اعلام نامزدی تا عقد و عروسی دو نفر از آشنایان بودند که برای هردو آروزی کامیابی و خوشبختی دارم خوش به حالشان که خیلی زود سر وسامان گرفتن ایشاالله خدا ملزومات ازداوج رو برای همه فراهم کنه....


هیچی دیگه منم دیشب خواستم شکست عشقی بخورم رفتم در یخچال باز کردم دیدم یکی خورددش حتما کار مهدی بوده خدا ازش نگذره......


پ.ن: من قصد ازدواج ندارم میخوام مطالعه کنم