به قول یک از دوستان:

وقتی میگی هیچکی دوستم نداره یعنی اونی که میخوام دوسم نداره....