امشب رفتم فیلم "چ" رو دیدم از نظر فیلم، فیلم خوبی بود اما به نظر من که کمی مطالعه در مورد این شهید عزیز داشتم روایت خوبی از زندگی از چمران نبود و شخصیت اون رو نشون نمیداد و بیشتر در مورد پاوه بود.....

مخصوصا یه جاش برادران اهل تسنن نماز میخوانند دکتر به تشهد نماز میرسد و خودش به صورت فرادا نماز میخواند که به نظر من این از اخلاق دکتر به دور بود...

.............................................

حتما برای شما هم پیش اومده که شخصی چیزی که مورد علاقه و احترام ماست از روی شوخی به سخره میگیره حداقل واکنشی که اونجا نشون میدیم ورم کردن رگ گردنه اما خیلی راحت خودمون مقدسات دور همی وسیله خوشیمون میشه کمی فکر کنیم

......................................

بعضا داریم یه کار خوبی رو انجام میدیم بعد با خودمون فکر میکنیم من که اینکار میکنم بهتر نیست این کار را در سطح عالی انجام بدم بعد نه به سطح عالی میرسیم نه کار خوبه رو ادامه میدیم