سال 93 هم رسید تو کنارم که هیچی ایرانم هم نیستی اما جات عالیه درجه یک نیمیدونم  باید تو اولین فرصت برم پیش روان شناس....

میخوام درس بخونم اما نمیشه....

گرفتار روزمرگی خدایا کمک کن

سفر به خانه خدا خیلی حال داد اما ایکاش درک می کردم کجا بودم چیا داشتم که الان دیگه از کفم رفته ایشاالله خدا دوباره زیارت اونم با درک نصیبم کنه

عید همگی مبارک