اینایی رو دیدید که تا احساس خطر نکردن ادعاشون گوش فلک رو کر میکنه بعد که یه کم احساس کنن که از منافعشون کم میشه رنگ عوض میکنن ان شاء الله کارتون گیر همچین آدمایی نیوفته