در شرف آغاز نگارش یک مقاله علمی در مورد bicmos ها هستم امیدوارم پشت کار خودم و سنگ اندازی اطرافیان مانع نشود

و من الله توفیق

م.ف.ا


پ.ن: دوستانی که میتوانند کمک کنند از بنده حقیر دریغ نفرمایند