آقا این چالش عکس سیاه سفید چیه آخه؟؟؟؟ یعنی قراره با گذاشتن عکس سیاه سفیدمون تو اینستا چه چیزی اتفاق بی افته؟ آخه حتی باعث خنده مردم هم نمیشه!!!!!

مسئولا ن رسیدگی کنن