به یکی میگن مهندس کیه؟
میگه: مهندس کسیه که مشکلی رو که فکرش رو هم نمی کنی به روشی که درکش نمی کنی حل میکنه
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
همون خاموش روشن کن درست میشه رو میگه (مهندسای کامپیوتر کاملا درک می کنن)