یکی از مسائل مهم در زندگی هر پسری خدمت مقدس سربازی است. که در مورد آن سخنان بسیار رانده شده است. مثل اینکه بزرگان فرموده اند: "سربازی که بری مرد میشی" یا اینکه می فرمایند " سربازی واسه اینه که آدم بشی"
حالا سوال اینجاست که سالانه هستند افرادی که سربازی رو میخرن! یا اینکه معاف میشن، یا کسر خدمت میگیرن، یا امریه و ....
این عزیزان که خودم از آنانم بدون سربازی رفتم مرد شدن؟ یا امیدی به آدمیتشون نیست که معاف میشن؟ یا اونایی که کسری میگیرن قسمتی از مردانگیشون مشکل داره؟ یا اونایی که سربازی میخرن رفتن مردانگی خریدن؟ برادران امریه راه میونبر پیدا کردن؟
بالاخره خیلی عظیمی از جوانان مملکت در این باب حیرانند

پ.ن:
+ شنبگی ستونی استکه هر هفته برای موسسه علمی فرهنگی رهپویان دانش می نویسم
+ این اولینش بود
+شاید بقیه اش رو هم اینجا نوشتم