آقا بالاخره گواهینامه گرفتم راحت شد رفت.

شبیه سازی رو هم شروع کردم

چند تا پروژه وب هم بهم پیشنهاد شده اما هنوز قبول نکرم