امشب تقریبا به وبلاگ همه کسانی که تو این چند وقت به وبلاگم سر زده بودند سر زدم
اکثریت فعالیتشون کم شده بود یا اینکه مطالبشون شخصی و رمز دار شده بود 
چرا همه ما یک دفعه یک چیزی رو گندش رو در میاریم بعد ولش می کنیم