دوباره والیبال رو شروع کردم مچ دستم رو محکم بانداژ میکنم میرم بازی اسپک که کلا نمی زنم فقط وایمیسم پاسور یه وقتایی هم دفاع میکنم خیلی بهتر شده مچم


به لینوکس سلام کردم اما هنوز جواب درست و حسابی بهم نداده


منتظرم ثبت نام مسابقات بیان هم شروع بشه بریم واسه جهانی شدن