یه فیلمی دیدم دو تا دیالوگ داشت جالب بود برام:

1- من اینا رو بهت میگم که پیش خودم فکر نکنم کار درستی کردم ( در حال اعتراف یه گناه به شخصی تقریبا غریبه)

2- تو اشتباه کردی و من هم متقابل اشتباه داشتم می تونیم به هم بگیم و با دونستن واقعیت نتونیم با هم زندگی کنیم یا به زندگی عادی خودمون خودمون ادامه بدیم


همین