بریدم.... خیلی هم خوب بریدم..... به عبارتی دهن آمریکایی ها رو سرویس کردیم.

بعد بازی یه سری زدم به شبکه های مجازی. حسب لطفی که دوستان به این حقیر دارند تو چندین گروه سیاسی عضوم و در این گروه ها مانند روز تشیع شهدای غواص بلبشویی (balbasho) بود. تمام پیام ها ختم می شد به سیاست و.... 

ذکر یه نکته رو بد ندیدم:

حضرت عمار از هر فرصتی برای تبلیغ حق استفاده می کرد ولی مغلطه نمی کرد، اونی که مغلطه می کرد و از آب گل آلود ماهی می گرفت عمرو عاص بود

حضرت آقا هم در طلب عمار درخواست دارند که واضح و رسا حرف زده بشه.

طوری نشه که بعد بگن منطق دین بر اساس مغلطه و سفسته است.

.....................................

پ.ن1: اینکه نمی نویسم به خاطر اینه که ذهنم مشغوله! خودم هم نمی دونم به چی!!! ذهناتون باز

پ.ن2: حلول ماه رمضان رو تبریک می گم. ماهی که خیلی ماهه

پ.ن3: واسم دعا کنید آدم بشم