بعد از مدت ها دارم مطلب مینویسم بی حوصله شدم یعنی حوصله ارتباطات مجازی رو ندارم نه تو اون وبلاگ تحلیل سیاسی داشتم نه تو این وبلاگ چیزی نوشتم حتی تو این چند وقت یه سطر هم به دفتر خاطراتم اضافه نشد.

عزاداری های محرم اردکان بودم خوب بود مخصوصا که شیخ حسین در مورد حر شدن صحبت میکرد از خودم خجالت میکشم آخه خودم رو بچه مذهبی میدونم ولی یه وقتابب گناهایی رو میکنم که هیچ آدم غیر مذهبی نمی کنه


وضع درس خوندم بهتر شده و در این مورد خوشحالم


acm هم تیم دادم اسم تیمم alt گذاشتم


موفق و موید باشم